Nyheter

Én million til kystkultur i Agder

Riksantikvaren støtter satsingen på kystkultur i Agder fylkeskommune med 500 000 i 2023 og 500 000 i 2024.

Publisert: 1. november 2023 | Endret: 29. januar 2024

Kystkultur i Agder: det freda kulturmiljøet Ny-Hellesund.
Ny-Hellesund. Agder har mange fantastiske uthavner, og Ny-Hellesund er også fredet som kulturmiljø. Foto: Trond Isaksen/Riksantikvaren.

– Prosjektet handler om Agders fantastiske uthavner, og målet er å få til en europeisk maritim kulturrute, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Det er lett for oss å velge å støtte denne satsingen.

Den europeiske, maritime kulturruten skal ha utgangspunkt i uthavnene og den gamle handelsruten mellom Nordsjøen og Østersjøen.

Agder fylkeskommune ønsker å bruke kystkulturen for å skape reiseliv, samtidig som det er viktig med en bærekraftig besøksforvaltning som tar hensyn til både natur, landskap, kulturmiljø og lokalbefolkning.

– Prosjektet har pågått siden 2020, sier Geiran, og det har allerede gitt spennende resultater. Her har Agder fått til et nettverk for samarbeid mellom kommuner, regional reiselivsnæring, frivillige lag og foreninger og lokale tilbydere av transport, overnatting og opplevelser.

Riksantikvaren ønsker å følge prosjektet, både for å hjelpe i prosessene, men også med sikte på å hente ut læring og erfaringer.

– Dette er et prosjekt mange kan lære av, fortsetter Geiran. – Vi mener at både forskning og opplegget for dokumentasjon kan gi god læring underveis for flere utenfor Agder. Fylkeskommunen har vært dyktige til å vise hvordan kystens kulturmiljøer kan bli en ressurs i samfunnsutviklingen, og dette er svært nyttig for både oss og andre som skal jobbe videre med dette andre steder.

Dette er Riksantikvarens satsing på verdiskaping:

Verdiskaping i kulturmiljøer er en av Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger over statsbudsjettet. Riksantikvaren har som mål at verdiskapingsprosjektene skal være gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen. Verdiskaping er et viktig verktøy i arbeidet med de nye bevaringsstrategiene.

Riksantikvaren skal legge til rette for gode prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn. Samarbeid med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere står sentralt i satsingen, og skal styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling.

 

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153