Nyheter

En rik kulturarv under vann

Portugal har en lang historie som sjøfartsnasjon, og har gjennom tidene vært et knutepunkt mellom Atlanteren og Middelhavet. Portugisiske skip har reist ut i verden, og alt fra fønikere til romere til arabere har gjennom tidene tatt sjøveien hit. De siste århundrene har over 200 skip forlist utenfor den portugisiske kysten. Dette har gitt landet en rik kulturarv – som befinner seg under vann.

Publisert: 12. desember 2023 | Endret: 29. januar 2024

Kulturminner under vann Utenfor den portugisiske kysten ligger det flere hundre forliste skip, med enda flere historiske objekter om bord. I dette prosjektet skal det utvikles metoder for å kartlegge, undersøke, bevare og formidle kulturminner under vann. Foto: Directorate-General for Cultural Heritage (DGPC), Portugal

Gjennom EØS-midlene har Portugal fått støtte til å dokumentere utvalgte arkeologiske områder langs kysten. Midlene skal også brukes til å bygge opp et senter for undervannsarkeologi. Senteret skal dokumentere kulturarv under vann, og ivareta kulturminner som har blitt hentet opp fra havet. Nye metoder tas i bruk for å kartlegge, og bevare kulturminnene.

Jeg tenker at EØS midlene har vært helt avgjørende for at portugiserne har klart å bygge opp det de har gjort, sier Sven Ahrens ved Norsk maritimt museum

Stor effekt for undervannsarkeologi – også i Norge

Norsk maritimt museum er med som norsk prosjektpartner. De har vært på flere prosjektbesøk til Portugal, og deltatt i mye av feltarbeidet. Undervannsarkeologer fra Norge har deltatt i dykk, og trent konsentrert med bruk av nye metoder i over en uke med Portugiserne. Blant disse er fotogrammetri. Fotogrammetri går ut på at arkeologene tar en rekke bilder med undervannskameraer. Disse lastes over i en programvare som deretter lager 3D-bilder av vrakene.

Tidlige trebåter er ivaretatt for fremtiden
Foto: Alexandra Petie Einen, Riksantikvaren
Krukke klargjøres for videre bevaring
Foto: Aleksandra Petie Einen, Riksantikvaren
Gamle kanonen som ligger under vann i et vannmagasin
Kanoner fra et av de mange forliste skipene langs Portugals kystlinje tre eldre kanoner ligger i vann i samme konserveringsmagasin
Foto: Aleksandra Petie Einen, Riksantikvaren

På reisene har prosjektpartnerne på Norsk maritimt museum fått med seg kolleger fra andre norske sjøfartsmuseer [TSV1] [AC2] [3] og universiteter. Prosjektet har dermed vært et løft for undervannsarkeologien som fagfelt i hele Norge. Prosjektet har også gitt maritimt museum internasjonal erfaring.