Nyheter

Forsikring av fredet bygning

Publisert: 26. august 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren er bekymret for at eiere av fredete bygninger ikke får forsikret eller fullverdiforsikret bygningene sine. Vi erfarer at eiere av fredete eiendommer ofte kun får tilbud om en førsterisikoforsikring og at premiegrunnlaget blir høyere som følge av fredningen. I de tilfeller det blir tilbudt en fullverdiforsikring, er det ofte inntatt i forsikringsvilkårene at forsikringen ikke dekker antikvariske merkostnader eller urasjonelle byggemåter.

Direktoratet har flere ganger tidligere henvendt oss til Finans Norge og til de enkelte forsikringsselskaper for å klargjøre kulturminneforvaltningens ansvar for dekning av antikvariske merkostnader til pålagt fordyrende istandsetting.