Avgjørelser i klagesaker

Glimt II. Klage på Nordland fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd fra Statsbudsjettet post 74.

Vår referanse 21/06749

Publisert: 16. februar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage fra Glimts venner på Nordland fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd fra Statsbudsjettet. Fylkeskommunen begrunnet avgjørelsen med konkrete prioriteringer som var gjort som følge av begrensede midler.

Riksantikvaren er enig med klager i at søknaden oppfyller tilskuddsordningens krav og prioriteringer, men slutter seg til fylkeskommunens avgjørelse. Klagen tas ikke til følge.