Nyheter

Har evaluert byantikvarordningen

Riksantikvaren har i to år gitt tilskudd til ti byantikvarstillinger i kommunene. Nå er ordningen evaluert.

Publisert: 12. mars 2019 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av Fredrikstad by og forsidebilde av evalueringsrapport. Bakgrunnsfoto: Bjørn-Erik Wøien, Riksantikvaren
Fra Fredrikstad. Fredrikstad by og forsidebilde av evalueringsrapport Foto: Bakgrunnsfoto: Bjørn-Erik Wøien, Riksantikvaren

Prøveordningen med byantikvarstillinger i kommunene ble etablert i 2014. Riksantikvaren ga tilskudd på kr. 400 00 årlig i to år til ti byantikvarstillinger i kommunene: Eigersund, Fredrikstad, Frogn, Kongsberg, Kragerø/Risør (felles ordning), Levanger, Lærdal, Moss, Odda og Steinkjer. Sju av kommunene i prøveordningen har valgt å beholde byantikvaren, og finansierer nå stillingene selv.

Målet med prøveordningen var å styrke kulturminnekompetansen i kommunene, og den er evaluert av Oxford Research.

Funn og anbefalinger

Evalueringen viser at prøveordningen har ført til mer kompetanse om kulturminner i kommunen gjennom bedre saksbehandling og rådgivning og veiledning i plan- og byggesaker. Byantikvarene bidrar med bevisstgjøring og kunnskap om bevaring av kulturminner, og om kulturminnenes verdi og betydning for samfunnsutviklingen. De er også med i ulike nettverk og tilrettelegger for gode prosesser der relevante aktører kommer sammen.

Fylkeskommunene er også positive til de nye byantikvarstillingene, og publikum og brukere av byantikvarenes tjenester uttrykker stor tilfredshet med tilbudet.

Evalueringen anbefaler å opprettholde ordningen med byantikvarer i kommunene, men sier også at det er flere forhold som må avklares internt i kommunen for at stillingene skal fungere optimalt.

Les evalueringsrapporten her

Dato 12.03.2019 14:42 endret 12.03.2019 14:42