Avgjørelser i klagesaker

Hedrum kirke, Larvik kommune – Spekking av fuger og pussing av sørvegg. Klage på Riksantikvarens dispensasjonsvedtak etter kulturminneloven § 8 første ledd

Vår referanse: 24/01862

Publisert: 25. juni 2024

Riksantikvaren har ikke tatt klagen til følge, og det er ikke gitt oppsettende virkning for vedtaket. Klagen er nå sendt til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse i klagesaken.