Nyheter

Hilsen fra riksantikvar Hanna Geiran til årets tilskuddsmottakere

Kjære tilskuddsmottakere!
Riksantikvaren har i løpet av de siste par ukene sendt ut tilskudd, til alt fra fartøyeiere til eiere av bygninger og anlegg.

Publisert: 26. mars 2020 | Endret: 29. januar 2024

riksantikvar Hanna Geiran Foto: Øyvind Aase Fluge, Riksantikvaren

Tiltak mot spredning av koronasmitte gjør at flere tilskuddsmottakere kan møte på problemer med å få satt vedlikeholds- og istandsettingstiltak ut i livet til planlagt tid. Vi oppfordrer dere likevel til å ta kontakt med lokale håndverks- og fagmiljøer, for å avtale nærmere om hvilke arbeider som kan utføres. Noen tiltak kan kanskje utføres nå, mens andre tiltak må vente til hverdagen vender tilbake til det normale. Det vil uansett være nyttig for lokale virksomheter å vite at det venter oppdrag lenger fremme og at de kan legge planer for omfang og løsninger.

Vi hører gjerne fra dere tilskuddsmottakere når dere utover våren får mer oversikt over hvilke problemer dere støter på, både med tanke på tilgang til gode fagressurser eller dersom dere får problemer med å bruke tilskuddsmidlene i 2020. Ta kontakt med oss hos Riksantikvaren eller med fylkeskommunen din.