Nyheter

Hindrer brann i trehusmiljøer

Norge har over 200 verdifulle trehusmiljøer, spredt over hele landet. For 2024 har søknadene om brannsikring til Riksantikvaren økt kraftig.

Publisert: 12. februar 2024

Brann i Vågsbunnen.
Brann i tette trehusmiljøer.. Høsten 2023 var det en dramatisk brann i Vågsbunnen i Bergens tette trehusmiljø. Bergens brannvesen rykket ut med store mannskaper. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren.

– Vi har ingen kulturminner å miste. Norge er i stor grad bygget i tre, og brannsikring av våre verdifulle trehusmiljøer er viktig både lokalt og nasjonalt, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

En brann er alltid dramatisk, og det gjør sterkt inntrykk. I 2023 var det mange branner i viktige trehusmiljøer, slik som i Kragerø, Levanger, Farsund, Stavanger og Bergen, samt flere branntilløp. Oppmerksomheten rundt brann det siste året kan forklare hvorfor det er satt rekord i søknadsbeløp dette året med hele 39,2 millioner fra fylkene til Riksantikvaren, mot i underkant av 23 millioner i 2023.

Rammen for årets tilskudd har økt til 19 millioner fra fjorårets 13 millioner. Årets sum inkluderer også tilsagn på fire millioner til flerårige prosjekter som strekker seg inn i 2025.

Historien går tapt ved brann

– Det er store kulturhistoriske verdier som går tapt når kulturminner brenner, konstaterer riksantikvar Hanna Geiran. – Derfor er forebygging og gode planer for brannsikring så viktig. Brannsikringsplanene er det kommunene som må stå for, og de som har søkt om brannsikringsplaner får derfor innvilget hele summen.

For andre branntiltak får fylkeskommunene dekket 58 prosent av det de har søkt om.

– De viktigste historiene er der hvor branntilløpene ikke fikk utvikle seg, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Vi vet at varsling, deteksjon og slukkeanlegg fungerer, og det er viktig å lære av de stedene hvor riktige tiltak stoppet brannen, slik at flere kan vurdere gode tiltak.

Mange kommuner har jobbet godt med brannsikringen, som verdensarvstedet Røros, og byer med store trehusmiljøer slik som Risør, Kongsvinger og Fredrikstad. I fjor fikk blant annet steder som det freda kulturmiljøet Sogndalsstrand i Rogaland og fiskeværet Langholmen i Aure, Møre- og Romsdal tilskudd til brannsikringsplaner. Les mer om tilskuddsordningen.

Norge bygger i tre

Brannsikkerheten er svært varierende i gamle, tette trehusmiljøer. I verste fall kan en ødeleggende brann spre seg. Selv om hver enkelt eier har sørget for brannsikkerhet i sitt eget bygg, står husene så tett at brannen lett kan smitte over til andre bygg. I Norge er ansvaret for brannsikring delt mellom eier og kommune.

Tre har vært det tradisjonelle byggematerialet i Norge. Ellers i Europa erstattet man i stor grad trehusbebyggelsen med mur fra 1200- og 1300 tallet. Ikke før norgeshistoriens største brannkatastrofe, brannen i Ålesund, innførte Norge generell murtvang her hjemme.

– Fra vår side kan vi komme både med gode råd og kompetanseheving i samarbeid med andre statlige myndigheter, sier Geiran, samtidig som at vi har den egne tilskuddsordningen for tette trehusmiljø. Dette er et prioritert område for oss, men mye av jobben både bør og må gjøres lokalt av de som har lokalkunnskap og eierskap.

Organisasjon Søknader Søknadssum Tilskudd 2024 og tilsagn 2025
Agder 11 9 700 787 6 000 000
Akershus 1 1 200 000 695 000
Buskerud 4 1 143 750 870 000
Finnmark 1 400 000 0
Innlandet 2 1 620 000 930 000
Møre og Romsdal 4 3 600 006 2 070 000
Nordland 1 400 000 233 000
Oslo 0
Rogaland 2 300 000 257 000
Sametinget 0
Telemark 2 495 075 0
Troms 2 4 871 687 1 230 000
Trøndelag 8 12 648 948 5 000 000
Vestfold 2 1 200 000 695 000
Vestland 5 1 628 000 1 020 000
Østfold 0
Samlet 45 kr 39 208 253 kr 19 000 000
Branntomt Lillehammer.
Lillehammer. I 2017 brant et hus i den populære Storgata på Lillehammer.
Foto: Vignir Helgason, Riksantikvaren.
Brann blir alvorlig i tette trehusmiljøer.
Langholmen fiskevær. Husene står tett, og kommunen har nå laget en brannsikringsplan med tilskuddsmidler fra Riksantikvaren.
Foto: Marius Ibs Øien-Hansen, Kristiansund kommune.
Brannvesenet på kontroll. Brannsikkerheten er tatt på alvor på Langholmen.
Foto: Marius Ibs Øien-Hansen, Kristiansund kommune.
Risør. Trehusbebyggelsen i sentrum brant vinteren 2021.
Foto: Agder fylkeskommune
Tilskudd til tette trehusmiljøer: Gate i Halden med trehusmiljø.
Tette trehusmiljøer kan få tilskudd. I Sør-Halden ligger et av Norges over 200 tette trehusmiljøer. Disse områdene kan søke tilskudd til brannsikring.
Foto: Trond Isaksen.

Pressekontakt

Tlf: 404 65 153
E-post: kom@ra.no