Avgjørelser i klagesaker

Holtålen kommune – tilskudd til verdensarv – klage på avslag på anmodning om utbetaling av tilskudd

Vår referanse 23/01000

Publisert: 4. desember 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren mottok klage på eget vedtak om avslag på utbetaling av tilskudd. Klagen ble avvist som for sent innkommet. Avvisningen ble påklaget til Klima- og miljødepartementet som opphevet Riksantikvarens vedtak.

Etter ny realitetsbehandling vedtok Riksantikvaren å utbetale tilskudd på 150.000 over post 79 Tilskot til verdensarven, i henhold til opprinnelig vedtak 2. mars 2020.