Nyheter

Avsluttet – Høring: Fredning av krigshistorisk landskap i Narvikfjellene

Forslag til vedtak om fredning av krigshistorisk landskap i Narvikfjellene er sendt til høring av Riksantikvaren. Forslaget inneholder omfang og formål med fredningen av kulturminner fra de siste kampene mellom norske og tyske styrker i mai og juni 1940. Høringsfrist er 16. mars 2020.

Publisert: 3. februar 2020 | Endret: 30. januar 2024

Utsnitt av lanskapsbilde av Narvikfjellene i solnedgang
Narvikfjellene Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren.

Det krigshistoriske landskapet som foreslås fredet utgjør et fjellområde på om lag 27 kvadratkilometer inntil svenskegrensen, nord for Bjørnfjell i Narvik kommune.

I dette området finnes det er stort antall krigsminner i form av skytestillinger, hvilestillinger, telt – og leirplasser, observasjonsstillinger, og tusenvis av løsfunn fra krigshandlingene i april – juni 1940. Rundt 700 krigsminner er registrert og kartfestet, men det er kjent at det også finnes et stort antall kulturminner i områder som ikke er systematisk registrert. Området utgjør likevel bare en liten del av fjellområdene i Narvik hvor det foregikk kamper mellom tyske og norske (med allierte) styrker foregikk vinteren og våren 1940.

Formålet med fredningen er å sikre deler av det krigshistoriske landskapet i Narvikfjellene fra krigshandlingene april til juni 1940, herunder alle spor etter kamphandlinger og støttetjenester, som forsvars – og skytestilinger, hvilestillinger, telt – og leirplasser, våpen – og utstyrsdeler, ammunisjon, rester etter forsyninger m.m. (krigsminner).

Hvor skal kommentarer til høringen sendes?

Kommentarer til høringen sendes til Riksantikvaren: postmottak@ra.no eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo. Husk å merke kommentar med saksnummer: 20/01222.

Høringsfrist: 16. mars 2020

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til:

Jostein Gundersen, saksbehandler jostein.gundersen@ra.no

Andreas Skjetne, saksbehandler, andreas.skjetne@ra.no

Sigrid Murud, seksjonssjef. sigrid.murud@ra.no

Juridiske spørsmål kan rettes til:

Lars Erik Eibak Bru, seniorrådgiver. lars.bru@ra.no