Høringer og kunngjøringer

Avsluttet – Høring: Forslag til fredning av Salhus Tricotagefabrik AS

Forslag til fredning av Salhus Tricotagefabrik AS ligger til høring og offentlig ettersyn med frist for tilbakemelding 20. mars.

Publisert: 5. februar 2020 | Endret: 30. januar 2024

Salhus Tricotagefabrik, Norsk Trikotasjemuseum Foto: Cathrine Arnesen, Riksantikvaren

Salhus Tricotagefabrik AS ble opprettet i 1859 og var i drift til 1987. Bedriften produserte maskinstrikkede klær av ull og bomull. Produktene og merkevarene fikk stor utbredelse blant norske forbrukere. Anlegget formidles i dag av Norsk Trikotasjemuseum og er i tillegg til å være museum et tilholdssted for bevaringstjenesten og magasinene til Museumssenteret i Hordaland.

Kulturminner Salhus Tricotagefabrik AS består av en rekke godt bevarte bygninger og utomhuselementer knyttet til produksjon, administrasjon og dagligliv i Salhus. Den godt bevarte bygningsmassen, maskinparken og sentrale deler av produksjonslinjen, bidrar til at anlegget har høy autentisitet og stor formidlingsverdi.

Riksantikvaren ønsker å frede Salhus Tricotagefabrik AS som eksempel på tekstil og konfeksjonsindustrien i Norge. Denne industrien fikk stor betydning for sysselsetting i landet, kvinners deltagelse i arbeidslivet og fremveksten av forbrukersamfunnet. Industrialiseringen i siste halvdel av 1800-tallet og på 1900-tallet, som Salhus Tricotagefabrik AS var en del av, ga store demografiske ringvirkninger og medførte en betydelig sentralisering av befolkningen og vekst i byer og tettsteder. Tekstil- og konfeksjonsindustriens vekst og fall i Norge er nært knyttet til utvikling i lovverk, avgiftspolitikk og handelsliberalisering, både nasjonalt og internasjonalt. I den konteksten forteller kulturminnet Salhus Tricotagefabrik AS historien om fremveksten til et lokalsamfunn, en hjørnebedrift, men også det moderne Norge og dets plass i verden.

Hvor skal kommentarer til høringen sendes?

Kommentarer til høringen sendes til Riksantikvaren: postmottak@ra.no eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo. Husk å merke kommentar med saksnummer: 20/01222.

Høringsfrist: 16. mars 2020

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til:

Øystein Hagland, saksbehandler. Oystein.Hagland@ra.no

Sigrid Murud, seksjonssjef. sigrid.murud@ra.no

Juridiske spørsmål kan rettes til:

Lars Erik Eibak Bru, seniorrådgiver. lars.bru@ra.no