Høringer og kunngjøringer

Høringssvar om EU-direktiv for energieffektivisering

Riksantikvaren har levert høringssvar om EUs energieffektiviseringsdirektiv.

Publisert: 19. mars 2024

Villa Dammen og hagen i sommerhalvåret
Villa Dammen En enebolig fra 1935 hvor det er gjort tiltak for energieffektivisering samtidig som husets stil og egenart er bevart. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Svaret gjelder høringen om EUs energieffektiviseringsdirektiv fra 20. september 2023 på Olje- og energidepartementets nettsider, med høringsfrist 12.03.2024.

I vårt innspill gir Riksantikvaren konkret tilbakemelding på de artiklene som vil kunne få direkte innvirkning på kulturmiljø:

  • Artikkel 6 Offentlige organers bygninger som forbilde
  • Artikkel 7 Offentlige anskaffelser