Nyheter

Finnskogdagene 12.-14. juli

Andre helgen i juli feires og markeres Finnskogdagene på Svullrya i Grue Finnskog, alle er velkomne!

Publisert: 11. juli 2024

Orala, eller Åranstorpet, siden kjent som Aronstorp. I søndre delen av Finnskogen i Kongsvinger kommune, og i grensetraktene mot Sverige, ligger Varaldskogen, med den skogfinske plassen Orala. Plassen ligger på et høydedrag på en stor lysning i skogen, ca. en kilometer sør for Søndre Øyersjøen. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren

Feiring på Finnskogen

Finnskogdagene foregår hvert år, andre helgen i juli, på Svullrya, Grue Finnskog. I løpet av dagene 12.-14. juli feires og markeres distriktets særegne skogfinske kulturtradisjoner. Tradisjonene har utviklet seg etter innvandringen fra Finland på 1600-tallet, og Finnskogdagene har blir feiret hvert år siden 1970.

Målsetningen er å ta vare på og videreføre skogfinske tradisjoner og verdier, og gjennom dette utvikle Finnskogen til å bli enda mer attraktiv for fastboende og besøkende.

Flere hundre besøkende kommer til Finnskogen disse dagene. Ta en tur du og da vel!

Orala er det opprinnelige finske navnet på Åranstorpet, senere Aronstorp. Plassen ble ryddet i 1692 av finnen Samuel Orainen fra Arnsjön i Östmark i Sverige. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Les mer på Finnskogdagenes egne sider: