EØS-midlene

Estland

Estland har en rik kulturarv, men på grunn av fraflytting og urbanisering har mange historiske bygninger i små byer blitt stående tomme og har etter hvert forfalt.  EØS-midlene i Estland skal støtte prosjekter som vil gi nytt liv til disse bygningene.

En gammel bygning med eksponerte tømmervegger og en nedslitt dørkarm med avflasset maling.
Kuressaare Den lille byen Kuressaare er en av de ni utvalgte byene som skal støttes gjennom det estiske kulturprogrammet. Foto: Kaarel Truu, Estonian National Heritage Board

Om programmet

Estland har hatt en omfattende kommunereform der kartet nærmest har blitt tegnet på ny, og 213 kommuner har blitt gjort om til 79. EØS-midlenes program for Lokal Utvikling i Estland har som mål å styrke disse nye kommunene, og gjøre dem i stand til å håndtere utfordringer knyttet til bl.a. folkehelse, skole og utdanning, sosial ekskludering, kjønnsbasert vold og ivaretakelse av kulturarv.

Av programmets 18 millioner Euro, er 3 millioner satt av til kulturarv. Disse midlene skal først og fremst tildeles prosjekter som involverer lokalbefolkningen i restaurering av kulturarvsbygninger, slik at de kan tas i bruk av lokalsamfunnet.

Som et resultat av disse prosjektene skal lokalbefolkningen få bedre kjennskap til kulturarven i deres nærområde. Fagfolk som er involvert i restaureringen vil også lære og utvikle metoder og ferdigheter, som vil hjelpe dem å bedre bevare kulturminner i fremtiden. De restaurerte bygningene vil også kunne brukes til kurs og sosiale aktiviteter, som kan forbedre levestandarden i området.

Estland har 12 såkalte «Heritage Conservation Areas» (kulturmiljøer) – de fleste av disse ligger i historiske bykjerner. Dette programmet gjelder de 9 kulturmiljøene som ligger i byene Pärnu, Haapsalu, Kuressaare, Rakvere, Paide, Viljandi, Võru, Valga og Lihula. Bygninger innenfor disse ni kulturmiljøene er potensielle restaureringsobjekter under den åpne utlysningen. Les mer om hver av de ni byene og deres kulturmiljøer i dokumentet «Revitalisering av historiske bykjerner – Ni utvalgte byer i Estland».

Gate mellom små trehus i Viljandi i Estland
Viljandi Viljandi er en av kommunene som kan søke om midler til restaurering av den historiske bykjernen Foto: Kaarel Truu, Estonian National Heritage Board

Samarbeid med Norge

Byutvikling er et viktig arbeidsområde for Riksantikvaren, sett i lys av vår bystrategi. Riksantikvaren var derfor også prosjektpartner i dette programmet, og arbeidet tett med vår estiske søsterorganisasjon om denne tematikken. Les mer om prosjektet Riksantikvaren var partner i her.

Utlysninger

Prosjektene fra Estlands utlysning, “Historic old town centres with cultural heritage protection areas” er nå valgt ut. Totalt ble 7 prosjekter tildelt finansiering, hvorav 3 har norsk partner:

  • «Renovating Lihula Manor’s vodka granary to become the community handicraft house and heritage conservation information centre». Samarbeid mellom Lääneranna kommune og Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.
  • «Renovating the historical wooden building Kesk 19 in Valga». Samarbeid mellom Valga kommune og Fredrikstad kommune.
  • «Holistic Lifestyle Centre». Samarbeid mellom Holisticum OÜ, Rene Bürkland (EE), OÜ Virk (EE) og Sigmund Kristoffer Vatvedt (NOR)

Videoserie: Restaurering og revitalisering av historiske bykjerner

I samarbeid med våre kollegaer hos estiske National Heritage Board og produksjonsselskapet Propaganda Film, har vi produsert fem filmer som belyser ulike sider ved revitaliseringen av historiske bykjerner. Her er det mange problemstillinger (og kanskje løsninger?) som også er høyst relevante for norske byer.

Hvordan ser du for deg byen din om ti år?

Hva kan man gjøre med historiske bygninger som er blitt stående tomme?

Hvordan kan man gjøre byer attraktive året rundt, ikke bare om sommeren?

Sosial bærekraft og involvering av lokalbefolkningen

Bærekraftig utvikling av historiske områder

Det estiske Lokal Utvikling-programmet

Tildelt Lokal utvikling-programmet
€ 18.000.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 3.000.000

Kontakt

Aleksandra Petie Einen
Seniorrådgiver

Aleksandra.Petie.Einen@ra.no

Publisert: 1. april 2020 | Endret: 3. april 2024