EØS-midlene

Litauen

I Litauen er 8,2 millioner euro satt av til kulturprogrammet. Målet med midlene er blant annet å øke kunnskapen i Litauen om forvaltning av kulturarv og å stimulere kulturelt entreprenørskap i lokalsamfunn.

Vilnius Utsikt over Vilnius Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren

Om programmet

Et sentralt begrep i det litauiske kulturprogrammet er kreativ stedsutvikling, som innebærer å forme et område, enten det er et nabolag, en by eller en region, rundt kunst og kultur. Det inkluderer elementer som revitalisering gjennom kulturelle aktiviteter, bruk av lokale ressurser, samarbeid på tvers av sektorer og aktiv involvering av lokalsamfunnet.

Det har vært en åpen utlysning for kulturarvsprosjekter. Prosjektene under denne utlysningen er nå i gang med implementeringen, og alle de fem prosjektene har en prosjektpartner fra Norge.

I tillegg til den åpne utlysningen, inneholder dette programmet et pre-definert prosjekt, «Fixus», basert på det slovakiske «Pro Monumenta». I dette prosjektet reiser små team av håndverkere og andre eksperter på kulturarv rundt i mobile verksted og inspiserer kulturminner, gjøre mindre vedlikeholdsarbeid, skrive rapporter og utforme anbefalinger for eierne av disse kulturminnene om hvordan de best bør ivaretas.

Vakre strender på den kuriske landtunge
Bading i Litauen Vakre strender på den kuriske landtunge. Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren

Utlysninger

Gjennomført utlysning: Lokalt entreprenørskap

Utlysningen hadde en ramme på 4,3 millioner euro til prosjekter som fremmer lokalt entreprenørskap i regionene utenfor de største byene. Utlysningen er nå stengt, og fem prosjekter har fått tildelt midler:

 • Kamariškės manor – the central cultural space of Zarasai region based on history, creation, innovations and cooperation
  Ledet av Innovators’ Valley
  Litauiske partnere: Zarasai District Municipality Administration, Zarasai district Samaniai community “Dvargantis”, Suviekas village community of Zarasai district and Dusetos community
  Norsk partner: NOPA, the Norwegian Society of Composers and Lyricists
 • Promotion of local cultural entrepreneurship – Merkinė manor
  Ledet av LLC Merkinės muilo fabrikas
  Litauiske partnere: Varėna district municipality administration, Merkinė town community,  “Media bitės”, “Farmers Circle”, public institution “KINO PASAKA“, public institution “Verpėjos»
  Norsk partner: Mads Skeie
 • Culture Barn
  Ledet av PI „Kintai Arts“
  Litauiske partnere: Kintai community, Šilalė district municipality administration, Kintai Evangelical Lutheran Parish, Kintai Vydūnas Cultural Center, Šilutė Hugo Šojus Museum, Šilutė District Kintai Basic School, Vilnius Academy of Arts
  Norske partner: Biotope AS
 • Unifying Center of Creativity – Pragiedruliai mansion
  Ledet av Panevėžys city municipality administration
  Litauiske partnere: Panevėžys theater “Menas”, Panevėžys Art Gallery, local Aukštaičių-žemaičių community, Panevėžys musical theater
  Norsk partner: Nabolagshager
 • Plungė district kuliai region community «ALANTAS»
  Ledet av Kuliai region community “Alantas” of Plungė
  Litauiske partnere: Plungė District Municipality Kuliai Culture Center, Public Insitution “Domus alba”, Public institution “Taško” Theatre, Public institution “Kintai Arts”, M. K. Čiurlionis house, Association “My city Klaipėda”, Plungė District Municipality Administration, Public institution Klaipėda Youth Theatre, Plungė District Kuliai gymnasium
  Norske partnere: MB Classics – Opera Opus og Company B. Valiente

Gjennomført utlysning: Kunst og kultursamarbeid

Utlysningen gjorde tilgjengelig 1,5 millioner euro til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt med fokus på å øke tilgangen og deltakelsen i kultur i regionene utenfor de store byene. Alle prosjekter måtte være samarbeidsprosjekter med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. Prosjektene har en ramme på mellom 50,000 euro og 200,000 euro. Se Kulturrådets nettsider for mer informasjon om denne utlysningen.

Norsk deltakelse

I begge utlysningene er det den litauiske aktøren som er prosjektleder og den som sender inn prosjektsøknaden på vegne av partnerne. Hoveddelen av prosjektet foregår i og ledes fra Litauen, men det er også åpning for å ha aktiviteter og arrangementer i Norge, Island eller Liechtenstein.

Torsdag 16. januar 2020 arrangerte Kulturrådet og Riksantikvaren partnermøte og et seminar om kreativ stedsutvikling i Vilnius.

Om det litauiske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 7.000.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 4.300.000

Status

Prosjektmidler:
Høst 2020, stengt

Kontakt

Ellen Arntzen
Rådgiver

Ellen.Arntzen@ra.no

Partnerhenvendelser

  Publisert: 1. april 2020 | Endret: 4. januar 2023