Nyheter

Hvordan påvirker klimaendringene kulturarven?

Det ble diskutert under konferansen Oslo Forum 2021: Cultural Heritage in a Changing Climate i september i fjor. Nå er diskusjonene på konferansen samlet i en publikasjon som er tilgjengelig for alle.

Publisert: 8. mars 2022 | Endret: 29. januar 2024

Sjøbu på Selja Voldsom vind og springflo løftet denne sjøbua opp og flyttet den over vika og opp på land under uværet i 2012. Selje kloster, Stad kommune. Seinere er sjøbu plukket ned og satt opp igjen med mye av de originale materialene. Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren

28.–30. september 2021 var Kulturrådet og Riksantikvaren vertskap for Baltic Region Heritage Committee (BRHC) sin konferanse Oslo Forum 2021: Cultural Heritage in a Changing Climate, som ble sendt fra Maritimt Museum i Oslo. BRHC er et samarbeid mellom statlige aktører innen kulturarv i ti land rund Østersjøen som ser på nettopp hvordan klimaendringene påvirker kulturarven, og hva kulturarvsektoren kan gjøre med det. I 2021–2022 har Norge formannskapet i dette samarbeidet.

– Klimaendringenes påvirkning på kulturarven er allerede synlig på landemerker, historiske bygninger og arkeologiske steder, og utfordrer arbeidet med bevaring, formidling og forskning på vår felles arv. Kulturarvssektoren kan bli mer bevisste på disse utfordringene og bidra til å redusere utslippene våre, sa Ole Jakob Furset, seksjonssjef for museum og kulturarv i Kulturrådet og formann i BRHC-samarbeidet, på konferansen.

Konferansen samlet norske og internasjonale kulturmiljøeksperter, museer, forskere, studenter, arkitekter, og frivillige kulturmiljøorganisasjoner i Østersjøregionen.

Diskusjonene på konferansen er nå samlet i en publikasjon, som omhandler blant annet: 

  • Reduksjon av klimaendringer og hvordan kulturarvssektoren kan være en del av løsningen 
  • Tilpasning til klimaendringer 
  • Klimaendringenes påvirkning på kulturarv langs kysten 
  • Klimaendringenes påvirkning på kulturarv under vann
  • Adaptiv gjenbruk av bygninger fra 1900-tallet  

Se opptak fra konferansen her: