Nyheter

Innsigelse i Sarpsborg

Riksantikvaren reiser innsigelse mot kvartal 256 i Sarpsborg, og krever bedre tilpasning av de nye bygningene til det verdifulle bymiljøet.  

Publisert: 24. april 2024

Skisse til planforslag for kvartal i Sarpsborg. Riksantikvaren har innsigelse.
Sarpsborg: Slik tenker planleggerne seg at det skal bli i Sarpsborg sentrum.

Bymiljøet i Sarpsborg er av nasjonal interesse på grunn av Sarpsborgs lange byhistorie. Planforslaget innebærer riving av et kvartal, med unntak at et hus, for å bygge ny og høyere bebyggelse.  Det ligger flere verneverdige bygninger i umiddelbar nærhet av planområdet, som Sarpsborg kirke, Festiviteten, Sarpsborg bibliotek, Kulturhuset Gleng og Kirkegata 69, alle på kommunens Gule liste.


Riksantikvaren fikk saken oversendt til vurdering fra Østfold fylkeskommune, etter at kulturmiljøforvaltningen i fylkeskommunen ønsket å fremme innsigelse på bakgrunn av manglende tilpasning til kulturmiljøet. 
 

   
– Vi er enige med fylkeskommunen i at det er grunnlag for innsigelse, sier seksjonssjef Jarle Jarleson Vaage. –  For å ivareta opplevelsen av dette kulturmiljøet mener vi at det er vesentlig at nybygg får en form og et uttrykk med bedre tilpasning til den eksisterende bebyggelsen.  

 

Riksantikvaren mener at siktlinjer og opplevelsesverdiene i gaterommet i Sandesundveien er viktige å ivareta.

– Vi mener at de eksisterende høydene mot veien bør være førende for nybygg, og vi ønsker at utbyggerne legger opp til samme form med flate tak eller markert gesims i hele kvartalets lengde mot veien, sier Vaage. 


Riksantikvaren stiller seg til disposisjon for dialog og rådgiving når det gjelder utforming og tilpasning av bebyggelsen, og ser fram til en god dialog med kommunen.
 

Pressekontakt

Ta kontakt på e-post: kom@ra.no
På tlf: 404 65 153