Nyheter

Innsigelse mot Oslo-plan

Riksantikvaren reiser innsigelse mot forslag til arealdelen av Oslos kommuneplan.

Publisert: 21. desember 2023 | Endret: 29. januar 2024

Innsigelse mot Oslo-plan: Høyhus vil komme tett på den gamle Østbanehallen.
Østbanehallen Den gamle Østbanehallen er fredet. Det foreslåtte høyhusområdet kommer tett på. Foto: Cecilie Aabakken, Riksantikvaren.

Forslaget er i strid med nasjonale kulturminneinteresser ved Oslo S og i Nydalen. Innsigelsen handler om tre punkter:

  • omfanget av høyhusområdet rundt Oslo S
  • omfanget av høyhusområdet i Nydalen, spesielt tett på Akerselva miljøpark
  • mangel på krav om områderegulering av Oslo S og Nydalen

Arealdelen av Oslos kommuneplan har vært på høring høsten 2023, og Byantikvaren i Oslo har bedt Riksantikvaren om å reise innsigelse.

Oslo S-området

Høyhusområdet rundt Oslo S er for stort, og vil åpne for høyhus på 125 meter tett inntil viktige, nasjonale kulturminner som den fredede Østbanehallen samt Kirkeristen og Domkirken. Derfor mener Riksantikvaren at kommunen må snevre inn området.

Nydalen-området

I Nydalen åpner planen for høyhus på 70 meter i verneområdet for Akerselva miljøpark.  Området er et nasjonalt viktig kulturmiljø med gamle industrianlegg i elvedalen. Riksantikvaren mener at store deler av området i Nydalen ikke er egnet for høyhus. Riksantikvaren kommenterer også at «Vertikalen», høyhuset med sine ca. 70 meter på Gullhaug torg, ble akseptert av kommunen som «en solitær og skulpturell punktmarkering av Nydalen som knutepunkt i ytre by». Begrunnelsen for dette høyhuset underbygger ikke flere høyhus her – faktisk heller tvert imot.

Trenger områderegulering

I tillegg mener Riksantikvaren at kommunen må stille krav til områderegulering som et premiss for høyhusområdene, slik at kommunen skal ha et reelt virkemiddel til å sikre god kvalitet. I en slik områdeplan må kommunen stille krav om nedtrapping av høydene mot øvrige deler av byen.

 

Pressekontakt tlf 404 65 153.