Nyheter

Innsigelse St. Olavs gate 32 i Oslo

Riksantikvaren har reist innsigelse mot planforslaget for det fredede anlegget St. Olavs gate 32, fordi forslaget tar ikke tilstrekkelig hensyn til de fredete bygningene og den verdifulle hagen.  

Publisert: 24. juni 2024

St. Olavs gate 32 i Oslo er fredet. Riksantikvaren har innsigelse mot nye planer.
St. Olavs gate 32: Bygningen er fredet, og opprinnelig holdt Norges Geografiske Oppmåling til her. Foto: Lene Buskoven/ Riksantikvaren.

Bygningskomplekset i St. Olavs gate 32, det gamle Norges geografiske oppmåling, har nasjonal verdi som kulturminne. I fredningen inngår utsiden av bygningene og deler av interiøret, samt enkelte elementer ute. Nå er det planlagt ombygging til hotell. Byantikvaren frarådet sterkt planforslaget, og sendte det over til Riksantikvaren for å vurdere innsigelse:

– Vi vurderer at planforslaget innebærer tiltak som er i strid med fredningen, og derfor reiser vi innsigelse mot elementer i planen, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Likevel mener vi at dette kan la seg løse gjennom dialog, og vi tror det er mulig å få til bruk av anlegget som også tar tilstrekkelig hensyn til at det er fredet.

Innsigelsen gjelder

  • Størrelsen på glassbygget mellom de to sørligste fløyene.
  • Størrelsen på sirkulasjonsbygget.
  • Størrelsen på kjelleren.
  • Mangler i bestemmelsene for å sikre det verdifulle hageanlegget.

– Det er viktig at det nye hotellet får en god universell utforming, sier Geiran, og i stor grad handler innsigelsen om størrelsen som de har foreslått for bygninger og kjeller. I likhet med Oslo kommune er vi også skeptisk til at en stor, ny kjeller kan gi risiko for de fredede bygningene i området. Når det gjelder hagen, er vi opptatt av at reguleringsplanen skal sikre det historiske anlegget bedre.

Se alle saksdokumentene hos Oslo kommune.

Dette er det fredede anlegget

Norges geografiske oppmåling var et institutt for kartlegging av Norge, og det ble stiftet i 1773. Anlegget i St. Olavs gate 32 er fra 1880, og ble fredet som en del av Kunnskapsdepartementets landsverneplan fra 2014.

Bygningskomplekset er oppført i sen nyklassisk stil med runde hjørnetårn og hovedfasade med symmetrisk midtparti mot Nordraaks plass og fløyer langs St Olavs gate og Kristian IVs gate. Hovedbygningen har tre fløyer mot hagen, og i fortsettelsen av den nordre fløyen er en lavere og bredere fløy i én etasje som var til trykkeriet.

Annekset, som var et fotografisk atelier, ble oppført separat pga. bruk av giftige og sannsynligvis brannfarlige kjemikalier. Annekset fikk form av en typisk murvilla, men delvis med glasstak tilpasset funksjonen som lysatelier. Hageanlegget «Akademihagen» på eiendommen er av nasjonal interesse og har flere bevarte elementer og strukturer fra 1800- og tidlig 1900-tallet, inkludert to granittsøyler som målepunkter.

Hageanlegget var opprinnelig opparbeidet i tidstypisk 1800-tallsstil med grusganger, plener, bed og beplantninger av busker og trær. Den mest vesentlige endringen skjedde tidlig på 1900-tallet da hagen ble delvis omlagt i formal, nybarokk stil. Det nybarokke hageanlegget er synlig på foto fra 1923, men kan ha vært etablert så tidlig som i 1905. Denne utformingen videreført frem til i dag, med unntak av arealer som har blitt asfaltert og omgjort til parkering.

St. Olavs gate 32 ligger innenfor et kulturhistorisk svært viktig område som har stor tetthet av bygninger og anlegg med nasjonal verdi, som Slottet og Slottsparken.

Pressekontakt

Ring: 404 65 153
Send e-post: kom@ra.no