Høringer og kunngjøringer

Innspill til høring om veivalg for klimapolitikken

Riksantikvaren har gitt innspill til en overordnet høring av en rapport fra Klimautvalget 2025. Den utreder hvilke veivalg Norge står overfor for å nå klimamålene i 2050.

Publisert: 11. mars 2024

Det historiske lysthuset med dammen med siv på Spydeberg prestegård i Indre Østfold, i sommerhalvåret med grønt gress og blader på treet.
Spydeberg Prestegård i Indre Østfold Lysthuset ved dammen. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

NOU 2023:25 er en rapport fra Klimautvalget 2050  som utreder hvilke veivalg Norge står overfor for å nå klimamålene i 2050. Rapporten danner et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med framtidige stortingsmeldinger om klima og kulturmangfold. Den vil være viktig for regjeringens arbeid med utvikling av en helhetlig, langsiktig og rettferdig klima- og naturpolitikk.

Riksantikvarens innspill er knyttet til et utvalg vurderinger og anbefalinger fra utvalget, som berører kulturmiljøtema.

Les Riksantikvarens innspill til høringen her: 

Høringsinnspill NOU 2023 25