Avgjørelser i klagesaker

Jonas Lunds hus. Klage på avslag om tilskudd til gulv. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/01581

Publisert: 1. juli 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Agder fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd for reparasjon av gulv. Fylkeskommunen avslo søknaden fordi vilkårene for tilskuddet ikke var overholdt.

Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen i at vilkårene for tildelingen ikke var fulgt, da arbeidene var utført på en annen måte enn forutsatt. Klagen er ikke tatt til følge.