Bærekraftig bevaring – de grønneste bygningene er allerede bygget

Energieffektivisering i gamle hus
Villa Dammen i Moss er en verneverdig enebolig fra 1935. For Villa Dammen førte tiltak for å gjøre huset mer miljøvennlig og energieffektivt, til en 67 prosent reduksjon i det totale klimagassutslippet over 60 år. Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren

Bli med på digitalt frokostseminar om forskning på klima og bygninger!

Klimautfordringen er den største utfordringen vi står overfor i dag, og byggebransjen står for en stor del av klimagassutslippet.

Riksantikvaren har fått SINTEF til å kartlegge hvordan rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygninger påvirker miljøet. Kartleggingen innebar en systematisk litteraturgjennomgang av publikasjoner om livssyklusanalyser av eksisterende bygninger, både i Norge og internasjonalt, og en kvantitativ analyse av 12 norske og 11 internasjonale casestudier. Sluttresultatet er med stor sannsynlighet den bredeste sammenstillingen av denne typen internasjonal forskning som er gjort så langt.

Undersøkelsen viser at klimabelastningen reduseres betydelig når vi gjenbruker bygninger sammenliknet med å rive og bygge nytt.

Undersøkelsen går også nærmere inn på tema som energieffektivisering av eksisterende bygninger og behovet for bærekraftige livssyklusvurderinger når vi vurderer nybygg kontra gjenbruk.

Torsdag 3. desember, klokken 09-10, presenterer vi resultatene fra undersøkelsen i et digitalt frokostseminar. Sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller installere noe, bare klikk på lenken rett før vi starter: Delta her

Program:

  • Innledning ved riksantikvar Hanna Geiran
  • Presentasjon av resultatene fra Sintef, ved forsker Selamawit Mamo Fufa og seniorforsker Cecilie Flyen.

 

Fastsatt

tor 3
Kl 09:00 desember
2020
tor 3
Kl 10:00 desember
2020