Fagseminar

Faglig forum for fartøyvern – Stormøte 2023 i Bodø

Sjarkflåten i Bodø, trolig på 1960-tallet. Foto: Johnson & Sotberg, Aune Kunstforlag

Riksantikvaren inviterer til fagleg forum for fartøyvern. I år arrangerer vi møtet saman med Nordland fylkeskommune.

Medan teams-møta i Fagleg forum for fartøyvern legg hovudvekta på forvaltingsmessige emne, skal vekta på «stormøta» – dei fysiske møta – ha hovudvekt på dei fysiske fartøya og kunnskapen kring desse. Dei faglege innlegga under denne samlinga vil ha fokus på fiske- og fangstflåten. Fiske og fangst er ein stor og viktig kategori rekna i talet på fartøy, og det er viktig å få eit oversyn over korleis denne flåten har utvikla seg over tid og kva type fartøy som til dei ulike tidene har dominert i fiske og fangst.

Men litt forvalting vert det likevel. Første dag informerer Riksantikvaren om arbeidet med fartøyrelaterte saker og korleis vi no vidarefører fredingsarbeidet. Siste dag tek vi opp den faglege prosessen med innstilling til status som verna skip.

Se detaljert program.

Overnatting begge seminardager er ombord på M/S «Gamle Salten» og koster kr 1.200,- per natt inkl. frokost.

Seminaret er gratis, men deltakere må dekke transport, overnatting og middag selv.

Påmeldingen er nå stengt. 

Har du spørsmål kan du gjerne kontakte oss på e-post: arrangement@ra.no

 

Fastsatt

tir 5
Kl 10:30 september
2023
tor 7
Kl 11:30 september
2023