Forum

Faglig forum om universell utforming

For å løse trinnfri adkomst til Akershus slott ble det bygget et nytt heistårn i borggården. Les om hele eksempelet på god universell utforming på eksempelsamling.ra.no Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Riksantikvaren inviterer regionalforvaltningen og Sametinget til et faglig forum med universell utforming og tilgjengelighet til kulturminner/kulturmiljø som tema. Dette er et digitalt møte for ansatte i kulturmiljøforvaltningen. Lenke sendes ut til de påmeldte i forkant av møtet.

Har du ikke tilgang til KF-Teamet, kontakt jorunn.elise.gunnestad@ra.no.

Bakgrunn

Vi arbeider med veiledningsmateriell for å styrke tilgjengeligheten til kulturminner og kulturmiljø. Møtet er et første steg i det viktige arbeidet som skal være til hjelp og inspirasjon i saksbehandlingen, og bidra til likebehandling i forvaltningen. Riksantikvaren er opptatt av at arbeidet skal være forankret i regionalforvaltningen og Sametinget. Derfor er det lagt opp til en åpen runde i møtet, og vi oppfordrer deltakerne til å tenke gjennom sentrale problemstillinger og eksempler som kan belyse temaet og berike diskusjonen.

Agenda

  • Velkomst og innledning
  • Innlegg fra Akershus fylkeskommune om deres arbeid med universell utforming
  • Åpen runde

Fastsatt

tor 7
Kl 09:30 mars
2024
tor 7
Kl 11:00 mars
2024