Forvaltning av middelalderske kirkesteder

Byneset kirke på Byneset i Trondheim Foto: Jens Rytter, Riksantikvaren

Riksantikvaren inviterer med dette til seminaret Forvaltning av middelalderske kirkesteder – erfaringer så langt. Det er gått mer enn tre år siden dispensasjonsmyndigheten for deler av de middelalderske kirkestedene ble overført til regionalforvaltningen. Forvaltningen av middelalderske kirkesteder er i denne tiden trukket frem av flere fylkeskommuner som kompleks.    

Riksantikvaren inviterer til seminar om forvaltning av middelalderske kirkesteder 9. mars 2023. Vi avholder et fysisk møte hos Riksantikvaren i Oslo, men det vil også være mulig å følge seminaret på Teams. Formålet er gjensidig erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene/Sametinget, Riksantikvaren og NIKU. Fra Riksantikvaren deltar ansatte både fra seksjon for arkeologiske kulturminner og seksjon for kirkesaker. 

Riksantikvaren vil be noen fylkeskommuner/ Sametinget om å presentere sine erfaringer med forvaltningen av middelalderske kirkesteder. Riksantikvaren og NIKU vil også bidra med sine erfaringer

Endelig program vil bli lagt ut snarlig.  

Påmeldingen er nå stengt. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Jens Rytter på e-post: jr@ra.no  

 

Fastsatt

tor 9
Kl 10:00 mars
2023
tor 9
Kl 16:00 mars
2023