Fredningsforum

Flere hus, skog, himmel
Hytjanstorpet. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Riksantikvaren ønsker velkommen til fredningsforum
I år er det jubileumsår for 100 år med bygningsfredninger i Norge. Vi bruker anledningen til å se på hvordan vi jobber med fredninger i dag og med særlig fokus på verdigrunnlaget fredningsarbeidet er tuftet på.  Vi får også presentert funnene fra evalueringen av fredningsstrategien som ble gjennomført i 2022, og vi vil se på hvordan vi skal ta dette inn i videre arbeid med fredningsstrategien. Til slutt blir det en gjennomgang av nye maler og veiledere og bakgrunnen for disse.

Målgruppe
Målgruppen for årets forum er saksbehandlere og ledere som gjennomfører fredningssaker. Vi ønsker å skape et forum for erfaringsdeling og diskusjon rundt fredningsarbeidet.

Last ned programmet her

Påmeldingen er nå stengt. Har du spørsmål om arrangementet, ta gjerne kontakt med Monica Bache, monica.bache@ra.no eller Marit Vestvik, marit.vestvik@ra.no

Fastsatt

tor 20
Kl 09:00 april
2023
tor 20
Kl 15:00 april
2023