Møte

Digitalt høringsmøte om rammeverk for Riksantikvarens håndverksstrategi

Fra Rørosmuseet. Mye kunnskap og god stemning på Bygningsvernsenteret på Røros. Foto: Rørosmuseet, Bygningsvernsenteret

Riksantikvarens høringsmøte om rammeverk for håndverksstrategi

Riksantikvaren har utarbeidet forslag til et rammeverk for en kommende håndverksstrategi. Dette rammeverket skal beskrive tematiske prioriteringer i strategien, relevante problemstillinger, føringer og avgrensninger.

Rammeverket ble sendt ut på høring 3. november, med svarfrist 5. januar. Alle mottakere av høringsbrevet er velkomne til høringsmøtet 6. desember. Møtet foregår på Teams 6. desember kl. 09.30-11.30, og alle påmeldte skal ha fått tilsendt lenke til møtet.

På høringsmøtet ønsker vi å få tilbakemeldinger på utkastet til rammeverk for strategien, og vi setter av god tid til tilbakemeldinger fra dere.

Har du spørsmål eller kommentarer?

Påmeldingen er nå stengt. Hvis du har spørsmål eller kommentarer kan du gjerne sende oss en e-post på arrangement@ra.no. Det er mulig å levere skriftlig innspill til rammeverket fram til 5. januar 2024.

Fastsatt

ons 6
Kl 09:30 desember
2023
ons 6
Kl 11:30 desember
2023