Hva er nytt i Digisak?

Sør Gjæslingan kulturmiljø Sør Gjæslingan kulturmiljø Foto: Trond A. Isaksen

Hva er nytt i Digisak knyttet til tilskuddsordningene?

Teams-møte for kulturmiljøforvaltningen i fylkeskommunene og i Sametinget.

Digisak blir oppdatert med ny og forbedret funksjonalitet for tilskuddsordningene, post 71 FRIP og post 74 Fartøyvern. Vi går gjennom disse forbedringene i møtet. Det vil også bli lagt opp til spørsmål og svar mot slutten av møtet.

Vi setter opp to alternative datoer, slik at alle skal ha mulighet til å delta. Programmet er det samme begge datoer. Møtet vil vare ca. 45 minutter, inkludert spørsmål og svar.

Etter at påmeldingsfristen har gått ut, får du tilsendt på e-post en lenke til deltakelse i Teams.

Påmeldingen til 26. og 29. oktober er nå stengt. Hvis du har spørsmål, kontakt oss på arrangement@ra.no

Fastsatt

fre 29
Kl 13:00 oktober
2021
fre 29
Kl 13:45 oktober
2021