Møte

Innspillsmøte om Haag-konvensjonen og nasjonal beredskap

Skutevik I 2008 brant fire av Skuteviksbodene i Bergen. To ble totalskadet mens to andre fikk omfattende skader. Foto: Asgeir Spange Brekke, Riksantikvaren

Riksantikvaren inviterer med dette til Innspillsmøte.

 

Tema: Haagkonvensjonen om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt (1954) og annen protokoll (1999) sett i sammenheng med nasjonal beredskap.

Bakgrunn: Norge skal styrke iverksettelsen av forpliktelsene som er definert i Haag-konvensjonen og annen protokoll. I sammenheng med dette arbeidet skal Riksantikvaren blant annet jobbe for å få en bedre oversikt over hva som allerede finnes av beredskap, hvordan denne ivaretar kulturarv og eventuelt kravene i konvensjonen. Innspillsmøtet forutsetter at deltakerne på forhånd har satt seg inn i Haag-konvensjonen om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt (1954) og annen protokoll (1999).

Målgruppe: Direktorater, fylkeskommuner, kommuner, museer og andre virksomheter som har kulturarv og/eller beredskap som sitt ansvarsfelt.

Formålet med møtet: 
Med fokus på Norges forpliktelser ovenfor kulturarv i fredstid  

  • Gi en foreløpig oversikt over eksisterende beredskap og se hvordan denne ivaretar kulturarv generelt, og i tilknytning til konvensjonen spesielt;
  • Utveksle relevant informasjon og kunnskap, og med det identifisere styrker og svakheter ved dagens beredskap ;
  • Etablere Tverrsektorielt nettverk for Haag-konvensjonen og annen protokoll, med mål om å styrke dialogen, samt informasjons-, kunnskaps-, og erfaringsutvekslingen om beredskap i Norge.

Se hele programmet

Påmeldingen er nå stengt. Send oss gjerne e-post på arrangement@ra.no hvis du har spørsmål.

Fastsatt

ons 7
Kl 10:00 desember
2022
ons 7
Kl 13:00 desember
2022