Kirkefagsamling 2021 – webinar

Trondenes kirke Trondenes kirke Foto: Einar Karlsen, Riksantikvaren

Alt som er nytt i kirkeforvaltningen

Riksantikvaren inviterer i samarbeid med Kirkerådet og KA til fagdag for saksbehandlere på alle nivåer i forvaltningen av kirkebygg og gravplasser.

Kirkefagsamlingen har vært et årvisst arrangement, men samlingen falt bort i 2020 på grunn av koronapandemien. Nå i mars 2021 gjennomfører vi den i digitalutgave, og åpner for flere deltakere enn før.

Med regionreformen i 2020 og ny kirkelovgivning fra 2021 har nye grupper blitt involvert i dette feltet, og det er mye nytt å informere om. Arrangementet blir derfor denne gangen åpent for alle interesserte.

Fortsatt vil det være særlig relevant for saksbehandlere ved bispedømmekontorene, for kirkeverger og kirkebyggansvarlige, men nå vil også saksbehandlere i kulturarvseksjonene i fylkeskommunene ha nytte av det og være hjertelig velkomne til å delta.

Se programmet her: Kirkefagsamling 25. mars 2021

Lenke til sending: Trykk her for å sjå på strømmen!

Fastsatt

tor 25
Kl 09:00 mars
2021
tor 25
Kl 15:00 mars
2021