Kommunekonferanse

Kommunekonferanse

Kulturmiljø Ny-Hellesund
Fra Ny-Hellesund Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Riksantikvaren, KS og Viken fylkeskommune inviterer til konferanse:

Kulturmiljø og lokal samfunnsutvikling

Arbeid med kulturmiljø kan være en positiv faktor for blant annet stedskvalitet, attraksjonsbygging, destinasjonsutvikling, næringsutvikling, livskvalitet, miljøverdier og overgang til mer sirkulærøkonomi. Gjennom verdiskapingsarbeidet på kulturmiljøfeltet er det utviklet gode eksempler på aktivering av kulturmiljø for bred verdiskaping. I regionreformen er det stilt politiske forventninger om at kulturmiljø i større grad skal inngå i samfunnsutviklerrollen på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. De nye strategiene for bevaringsarbeid legger vekt på koordinering med prosesser for helhetlig samfunnsutvikling.

Målet med konferansen er å vise hvordan kulturmiljø kan aktiveres som ressurs i lokalt og regionalt utviklingsarbeid og gi deltakerne ideer og verktøy som kan inspirere til nye prosjekter.

Bindende påmelding innen 3. oktober.

Her finner du program og påmeldingsinformasjon

Fastsatt

tir 10
Kl 14:15 oktober
2023
ons 11
Kl 16:00 oktober
2023