Konferanse

Kulturarv og byutvikling

Kulturarv og byutvikling

Riksantikvaren inviterer i samarbeid med Klima- og miljødepartementet (KLD) og byantikvarene i Trondheim og Steinkjer til nasjonal konferanse om byutvikling, klima og bevaring.

Konferansen åpnes av statssekretær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn og riksantikvar Hanna K. Geiran, og et mangfold av innledere som arbeider innenfor forskning, byutvikling og forvaltning vil bidra i løpet av de to dagene.

Programmet vil bli lagt opp omkring følgende hovedbolker:

Dag 1:

Byutvikling, klima og bevaring
Tirsdag 8. oktober, Radisson Blu Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73, Trondheim

Programmet vil bli lagt opp omkring følgende hovedbolker:

Hvordan forene klimavennlig byutvikling og kulturhistoriske kvaliteter?
Hvordan forsterke estetiske kvaliteter og opplevelsesverdier i utvikling av historiske bymiljøer?
Hvordan ivareta byen som sosial arena og tilrettelegge for det gode liv gjennom vitalisering av historiske bymiljøer?

Dag 2:

Gjenreisningsbyen som kulturarv
Onsdag 9. oktober, Weidemannssalen i Rådhuset, Kongens gate 39, Steinkjer

Programmet vil bli lagt opp omkring følgende hovedbolker:

Hvordan bygge stolthet for gjenreisningsbyene?
Hvordan er det å bo i, eie eller drive næring i en gjenreisningsby?
Gjenreisningsarkitektur og nybygg – hvordan bygge i en homogen by?
Gjenreisningsbyens funksjon, form, farge, materialer og historiefortellende kraft.
Målgruppe for konferansen er bred, og inkluderer planleggere, arkitekter og andre rådgivere i offentlig sektor, bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen, og andre som interesserer seg for de utfordringer og muligheter som ligger i å forene klima- og bevaringsinteresser i byutviklingen.

Praktisk informasjon

Deltakere som blir med på begge dagene tilbys felles busstransport fra Trondheim kl. 07.45 onsdag 9.oktober fra Radisson Blu Royal Garden Hotel til Steinkjer.

Konferansen koster kr.500 pr.dag

Har du spørsmål, kontakt: Vignir.Freyr.Helgason@ra.no

Tentativ

man 9
Kl 09:00 desember
2019
ons 11
Kl 16:00 desember
2019