Kulturmiljø, reiseliv og besøksforvaltning – Nettverkssamling for verdiskaping knyttet til kulturmiljø og kulturarv.

Kulturmiljø, reiseliv og besøksforvaltning – Nettverkssamling for verdiskaping knyttet til kulturmiljø og kulturarv.

Riksantikvaren og Agder fylkeskommune inviterer til nettverkssamling om verdiskaping på kulturmiljøfeltet onsdag 31. august til fredag 2. september. Samlingen arrangeres som en båtreise og starter i Arendal om ettermiddagen på onsdag og avsluttes i Kristiansand ved lunsjtider på fredag.

Tema for samlingen er kulturmiljø, reiseliv og besøksforvaltning. Vi får god hjelp fra Nordland fylkeskommune, NMBU og UIA til det faglige programmet.

Målgruppe for samlingen er ansatte i kommuner og fylkeskommuner som arbeider med kulturmiljø som ressurs for lokal og regional utvikling, aktører og partnere i

verdiskapingsprosjektene, reiselivsnæringen og andre aktører med interesse for temaet.

Her finner du arrangementets side med utdypende informasjon, program og påmelding

Fastsatt

ons 31
Kl 14:00 august
2022
fre 2
Kl 14:00 september
2022