Lansering av rapporten Kirkenes særskilte verdier

Lansering av rapporten Kirkenes særskilte verdier

Statsråd Kjersti Toppe mottar rapporten Kirkenes særskilte verdier. Rapporten viser omfanget av kunst og inventar i kirkene, samt tilstanden, og det er første gang en slik kartlegging er gjort.  Prosjektet har også kartlagt håndverkskompetansen som trengs for å ta vare på skattene i årene som kommer. Rapporten er laget av Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter og Norsk Håndverksinstitutt på oppdrag fra Riksantikvaren.

Fastsatt

ons 4
Kl 16:00 mai
2022
ons 4
Kl 17:00 mai
2022