Fagseminar

Oppstartsseminar for Nettverk for kulturmiljø og klima

Taubanesentralen i Hiorthamn Foto: Edvard Undall, Riksantikvaren

Riksantikvaren har gleden av å invitere til oppstartseminar for Nettverk for kulturmiljø og klima 30. mars 2023 i Kronesalen på Sentralen i Oslo.

Nettverk for kulturmiljø og klima er en møteplass for aktører inne kulturmiljøforvaltning som jobber med eller ønsker å utvikle kompetanse innen klima og kulturmiljø. Nettverk for kulturmiljø og klima er delt i to og tar for seg temaene (1) Sirkulærøkonomi og ombruk (reduksjon av klimagassutslipp) og (2) klimatilpasning. Nettverkene skal være arenaer for kunnskapsutvikling og kompetanseheving og bidra til å videreutvikle arbeidet på klimafeltet, som har betydning for kulturmiljøforvaltning.

Nettverk for kulturmiljø og klima er et viktig ledd i oppfølgingen av Riksantikvarens klimastrategi og arbeidet med å styrke og samordne forvaltningspraksisen på tvers av forvaltningsnivåer og mellom aktører i møte med klimaendringene. Nettverkene ledes og koordineres av Riksantikvaren og er åpent for deltakelse fra forvaltingen og andre relevante aktører som jobber med problemstillinger knyttet til klima og kulturmiljø. Se vedlagt program for detaljer. Endringer i programmet kan forekomme.

I samarbeid med SKE-forum inviteres deltakerne med på omvisning med påfølgende middag i ombruksprosjektet Gamlebyen loft i St. Halvards gate 33 den 29. mars.

Påmeldingen er nå stengt. Ta gjerne kontakt med oss på arrangement@ra.no hvis du har spørsmål.

 

Fastsatt

tor 30
Kl 09:00 mars
2023
tor 30
Kl 15:30 mars
2023