Riksantikvarens nye bystrategi – bærekraft, mangfold og muligheter

Bymiljøer Bymiljøer fra Kristiansand, Fredrikstad, Oslo og Stavanger Foto: Åke E:son Lindman; Mad arkitekter; Vibeke Garmann Johnsen, Riksantikvaren; Hanne Windsholt, Stavanger kommune; Rasmus Hjortshøj @coast_studio

Riksantikvaren inviterer til Utviklingsnett, på Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7.

 

ARRANGEMENTET BLIR OGSÅ STRØMMET.

Riksantikvarens strategi og anbefalinger for by- og stedsutvikling lanseres 1. November 2021. Strategien bygger på erfaringer fra forrige Bystrategi (2017-2019) og ny stortingsmelding for kulturmiljøfeltet, Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold.

Strategien vektlegger forståelsen av kulturmiljø som et felles gode og en viktig samfunnsressurs som bidrar til attraktiv og bærekraftig utvikling. Kulturmiljø er i tillegg viktig i utvikling av levbare byer og steder hvor folk ønsker å bo, drive næring og besøke. Med det som utgangspunkt vil fagfolk fra Riksantikvaren, fylkeskommuner og kommuner dele erfaringer om bruk av forrige strategi som en faglig policy i by- og stedsutvikling og informere om nye mål og anbefalinger. Gjennom innlegg fra blant annet arkitekter, urbanister og byforskere vil den nye strategiens innhold drøftes nærmere.

Programmet finner du her.

Du kan følge strømmen tirsdag 23. november kl. 09:00 her: https://youtu.be/-lYh6FrgRFQ

Påmeldingsfristen til Litteraturhuset har nå gått ut. Du kan følge strømmen uten påmelding ved å benytte lenken over. 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne, på arrangement@ra.no

Les bystrategien her.

Last ned bystrategien her.

Bildet: Bymiljøer fra Kristiansand, Fredrikstad, Oslo og Stavanger. De representerer ulike måter man har bevart og bygget videre på byenes særpreg og egenart.
Foto: Åke E:son Lindman; Mad arkitekter; Vibeke Garmann Johnsen, Riksantikvaren; Hanne Windsholt, Stavanger kommune; Rasmus Hjortshøj @coast_studio

Fastsatt

tir 23
Kl 09:30 november
2021
tir 23
Kl 17:30 november
2021