Livesending

Riksantikvartimen: 1600-tallets hvalfangst på Jan Mayen

Hvalfangst på Jan Mayen Illustrasjon: Cornelis De Man, 1639 (falt i det fri)

1600-tallets hvalfangst på Jan Mayen. Finnes det spor igjen?

Velkommen til årets første Riksantikvartime! I denne månedens Riksantikvartime skal vi gå inn i historien og få høre om hvilke spor vi kan finne etter 1600-tallets hvalfangst på Jan Mayen. Det er Jostein Gundersen fra Riksantikvaren som skal snakke om dette.

Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller installere noe. Bruk denne lenken for å gå inn i live-sendingen torsdag 15. februar kl. 09:00.

Del gjerne invitasjonen, alle er velkomne til Riksantikvartimen! Spørsmål kan sendes på e-post til arrangement@ra.no

Fastsatt

tor 15
Kl 09:00 februar
2024
tor 15
Kl 10:00 februar
2024