Livesending

Riksantikvartimen: Arkeologiske undersøkelser i vassdrag

Dyregrav ved Aursjøen Dyregrav fylt med vann og slam, funnet i reguleringssonen på Aursjøen som ligger på grensa mellom fylkene Innlandet og Møre og Romsdal. Foto: Espen Finstad, Innlandet fylkeskommune

I denne månedens Riksantikvartime skal vi få høre om arkeologiske undersøkelser i utbygde vassdrag som resultat av sektoravgiften.

Før 1960 ble vassdrag i Norge bygd ut uten arkeologiske undersøkelser. Når konsesjonene revideres eller fornyes er tiden inne for å rette opp denne feilen. I tolv vassdrag har arkeologene til nå registrert og gravd ut kulturminner som ellers ville blitt ødelagt av reguleringen.

I denne Riksantikvartimen skal vi få høre om spennende kulturminner som er funnet i to av vassdragene, Vinstra-vassdraget og Tesse, begge i Innlandet fylke. Og vi kan love at du får presentert helt ny kunnskap både om gravlegging og fiske, og ikke minst om hvor utfordrende det er å være arkeolog og grave kulturminner i et vann der vannstanden stiger time for time. De som skal snakke om dette spennende tema er Kristine Johansen fra Riksantikvaren som innleder om sektoravgiften, deretter får vi høre fra Jostein Bergstøl, Ellen Kathrine Friis og Axel Mjærum, alle fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller installere noe. Bruk denne lenken for å gå inn i live sendingen torsdag 4. mai kl. 09:00.

Del gjerne invitasjonen, alle er velkomne til Riksantikvartimen! Spørsmål kan rettes til arrangement@ra.no

Fastsatt

tor 4
Kl 09:00 mai
2023
tor 4
Kl 10:00 mai
2023