Livesending

Riksantikvartimen: Ti år med Follobaneprosjektet

Fortiden forteller. Osteoarkeolog Anne Østergaard Jensen graver ut en dobbeltgrav fra 1400-tallet på Nikolaikirkens kirkegård. Kvinnen var trolig mellom 28 og 35 år gammel da hun døde, og analyser av bein og DNA forteller mye om sykdomshistorien hennes – trolig også hva hun døde av. Barnet var mellom sju og ni år da det døde, og de to kan ha vært i slekt – kanskje de var mor og barn. Foto: Egil Lindhart Bauer, NIKU

Ti år med Follobaneprosjektet: Resultater og erfaringer fra Norges største arkeologiske byutgravinger

Siden 2013 har totalt 120 arkeologer gravd seg gjennom kulturminneområdet Middelalderbyen Oslo, fra Oslo S til Ekeberg. I dette foredraget reflekterer Live Johannessen (Riksantikvaren) og Egil Lindhart Bauer (NIKU) rundt erfaringer fra dette enorme prosjektet, hvordan det har bidratt til å utvikle den urbane forvaltningsarkeologien – og ikke minst utvidet vår forståelse av middelalderbyen Oslo.

Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller installere noe, bruk denne lenken for å gå inn i live sendingen torsdag 2. mars kl. 0900.

Spørsmål kan rettes til Line Bårdseng line.bardseng@ra.no eller Lise Evjen lise.evjen@ra.no

Fastsatt

tor 2
Kl 09:00 mars
2023
tor 2
Kl 10:00 mars
2023