Livesending

Riksantikvartimen: Georadar

Georadar Foto: Copyright er Petra Schneidhofer/Vestfold og Telemark fylkeskommune

Denne månedens Riksantikvartime skal handle om erfaringer rundt georadar som verktøy.

Siden 2013 har Vestfold og Telemark fylkeskommune systematisk brukt georadar som verktøy. Kompetansen som kreves for dette har blitt bygget opp gjennom mange års samarbeid med østerrikske Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology. Georadaren har midlertid en del metodiske utfordringer som må forstås for å få gode og pålitelige resultater.

Disse utfordringene har vært i fokus i to prosjekter i fylket. Det gjelder «The Borre Monitoring Project», og det etterfølgende tre-årsprosjektet «The Vestfold Monitoring Project». I disse prosjektene så man på hva slags påvirkning miljøforhold som for eksempel jordtype, nedbør og snø har på kvaliteten av georadardataene. Målet er å finne ut under hvilke forhold man får de beste resultatene.

Det er Petra Schneidhofer, Christer Tonning og Vibeke Lia fra Vestfold og Telemark fylkeskommune som skal snakke om dette.

Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller installere noe, bruk denne lenken til å gå inn i webinaret 22. juni kl. 09:00.

Spørsmål kan sendes på e-post til arrangement@ra.no

Fastsatt

tor 22
Kl 09:00 juni
2023
tor 22
Kl 10:00 juni
2023