Livesending

Riksantikvartimen: Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse – den samla oversikten

Kongsvinger festning Kongsvinger festning ligger på en naturlig høyde over Øvrebyen i Kongsvinger. Som festningsby har Kongsvinger spilt en viktig rolle i Norges forsvarshistorie, og festningen og kulturmiljøet rundt er av nasjonal interesse. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Denne månedens Riksantikvartime skal handle om Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse, Riksantikvarens kunnskapsgrunnlag der kulturmiljø og landskap står i fokus.

Oversikten bygger videre på Nasjonale interesser i by (NB!-registeret) og Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA), og skal i tillegg inkludere nye kulturmiljøer som frem til i dag har falt utenfor NB! og KULA.

I denne timen vil vi snakke om hva den nye oversikten er, hva nytt den inneholder, og hvor den nye informasjonen er å finne. Innlandet fylkeskommune er pilotfylke i arbeidet med den nye oversikten, og vil også delta i programmet. De vil dele sine erfaringer med å velge ut kulturmiljø av nasjonal interesse, og hvorfor dette skal bli et godt verktøy for regional og kommunal forvaltning.

De som skal snakke om dette er Magnhild Bergljot Apeland fra Innlandet fylkeskommune, Anette Morvik Robberstad og Mari S. Sandsund, begge fra Riksantikvaren.

Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller installere noe. Bruk denne lenken for å gå inn i live sendingen torsdag 12. oktober kl. 09:00.

Del gjerne invitasjonen, alle er velkomne til Riksantikvartimen! Spørsmål kan sendes på e-post til arrangement@ra.no

Fastsatt

tor 12
Kl 09:00 oktober
2023
tor 12
Kl 10:00 oktober
2023