Livesending

AVLYST: Riksantikvartimen – Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse

Bygningsmiljø på Fiskevollen ved Sølensjøen IiRendalen kommune. Foto: Øystein Lia, Innlandet fylkeskommune

Denne månedens Riksantikvartime er dessverre utsatt. Vi beklager dette. Neste Riksantikvartime er 2. februar.

Spørsmål kan rettes til Line Bårdseng line.bardseng@ra.no eller Lise Evjen lise.evjen@ra.no

Fastsatt

tor 19
Kl 09:00 januar
2023
tor 19
Kl 10:00 januar
2023