Riksantikvartimen: Kulturminnearbeid i kommunene

Riksantikvartimen: Kulturminnearbeid i kommunene

Velkommen til KIK-off 2021

 

I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått å sette av 8,6 millioner til å satse videre på Kulturminner i kommunen. Pengene kan gå til arbeid med kulturmiljøplaner i kommunen, kompetansemodeller og oppstart av kunnskapssenter for kulturmiljø og kulturvern. Les mer her.

 

Dette får du høre mer om i Riksantikvartimen 14. januar kl. 09:00-10:00:

Videreføring av KIK v/seksjonssjef Leidulf Mydland, Riksantikvaren

Evaluering av 10 år med KIK v/Per-Trygve Hoff, Agenda Kaupang

Hva du kan søke om tilskudd til v/prosjektleder Bodil Johanne Paulsen, Riksantikvaren

Det er ikke nødvending å melde seg på, lenken til deltakelse er:

Bli med i direktesendt arrangement

Planlagte Riksantikvartimer fremover:

28. januar           Ny veileder fra miljøforvaltningen om konsekvensutredninger. Hva kan den brukes til?

11. februar          Kulturarv og friluftsliv som hånd i hanske

25. februar          Materialvalg i verneverdige bygg

11. mars              Det vi ikke vet om marinarkeologi

Spørsmål kan rettes til Line Bårdseng line.bardseng@ra.no eller Lise Evjen lise.evjen@ra.no

Fastsatt

tor 14
Kl 09:00 januar
2021
tor 14
Kl 10:00 januar
2021