Livesending

Riksantikvartimen – Næring i kulturmiljø

Bergen Kjøtt har gått fra å være kjøtt- og margarinfabrikk til å bli en kunst- og kulturfabrikk. På Bergen Kjøtt har smarte og fleksible løsninger gjort profesjonell kulturnæring, konsert- og musikkproduksjon mulig. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Næringsdrift i gamle hus

I Meld. St. 16 (2019-2020) fremgår et ønske om at flere kulturmiljø skal benyttes til økonomisk verdiskaping og i næringssammenheng. Samtidig møter flere tiltakshavere på utfordringer når de skal i gang med å ta i bruk kulturminnet sitt i næringssammenheng. Dette forsøker Riksantikvaren å gjøre enklere med en ny veileder, og en eksempelsamling for næring.

I denne månedens Riksantikvartime skal vi få høre mer om veilederen, og om hvorfor næring i kulturmiljø er noe vi ønsker mer av. De som skal snakke om dette er Jorun Hals fra Riksantikvaren og Simen Bjørgen fra Kulturminnefondet.

Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller installere noe. Åpne denne lenken  torsdag 7. mars kl. 09:00 for å gå inn i sendingen.

Del gjerne invitasjonen, alle er velkomne til Riksantikvartimen! Spørsmål kan sendes på e-post til arrangement@ra.no

 

Fastsatt

tor 7
Kl 09:00 mars
2024
tor 7
Kl 10:00 mars
2024