Livesending

Riksantikvartimen: Varmepumper og solenergianlegg

Kameleon Solar Foto: Artis Arjen Veldt

Velkommen til Riksantikvartimen 8. juni: Presentasjon av Riksantikvarens veiledere om varmepumper og solenergianlegg

Den siste tiden er det viet stor oppmerksomhet i media på hvordan vi kan energieffektivisere og energiplusse bygningene våre. Hvilke tiltak fungerer på kulturminner? Riksantikvaren har gitt ut to veiledere på tema vi ser at mange er opptatt av: Varmepumpe og solenergianlegg.

Arbeidet følger opp Riksantikvarens klimastrategi som ble lansert i 2021. Klimaendringene er vår tids største utfordring og alle har et ansvar for at vi når klimamålene i Parisavtalen. Bevaring, oppgradering og energieffektivisering av eksisterende bygninger kan bidra til å redusere klimagassutslipp, og kulturmiljø er viktige kilder til bærekraftig bruk av ressurser og klimatilpasning.

Utfordringene er likevel mange, og det er stort behov for en samlet og målrettet forvaltningspraksis for kulturmiljø og klima. I enkelte saker vil kulturmiljøforvaltning og klimatiltak være i konflikt, og noen ganger vil det være nødvendig å la kulturmiljøverdiene vike for å bidra til klimagassreduksjon. Hovedutfordringen for forvaltningen vil bli å skille mellom viktige kulturmiljø, hvor vern skal vektlegges mest, og kulturmiljø der klimahensynet skal få veie tyngre. Den 8. juni presenterer vi de to veilederne, og det er Karen Elkjær fra Riksantikvaren som holder presentasjonen.

Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller installere noe. Bruk denne lenken for å gå inn i live sendingen torsdag 8. juni kl. 09:00.

Del gjerne invitasjonen, alle er velkomne til Riksantikvartimen! Spørsmål kan sendes på e-post til arrangement@ra.no

Fastsatt

tor 8
Kl 09:00 juni
2023
tor 8
Kl 10:00 juni
2023