Samling for EØS-prosjektpartnere på DOGA i Oslo

Mezzaninen på DoGA. Foto: Morten Brakestad

Riksantikvaren og Kulturdirektoratet inviterer til samling for EØS-prosjektpartnere på DOGA i Oslo.

Riksantikvaren og Kulturdirektoratet inviterer med dette alle EØS-prosjektpartnere fra Øst- Midt- og Nord-Norge. Vi ønsker å lære så mye som mulig av dere, og dagen blir satt av til erfaringsutvekslinger, utvalgte prosjektpresentasjoner: Hva får dere igjen faglig, kunstnerisk, menneskelig og økonomisk av å delta i internasjonale prosjekter under EØS-fanen?

Program for samlingen

09.30 Kaffe og registrering
10.00 Velkommen og introduksjoner
Status fra EØS-sekretariatet i Brussel
Pause
Prosjektpresentasjon: NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet
Prosjektpresentasjon: NIKU – Norsk Institutt for Kulturminneforskning
12.30 Lunsj
Prosjektpresentasjon: Nordlandsmuseet
Prosjektpresentasjon: HL-senteret – Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Pause
Prosjektpresentasjon: Tidvis Utvikling AS
15.30 Oppsummering
16.00 Slutt

 

Bindende påmelding i digitalt skjema under. Frist for påmelding: fredag 23. juni.

Fastsatt

tir 29
Kl 09:30 august
2023
tir 29
Kl 16:00 august
2023