Sektoravgiftsseminar

steinalderfunn, mennesker, stein, vann, demning
På jakt etter steinalderslokaliteter i reguleringssonen på Mårvatn. Foto: Kristine Johansen, Riksantikvaren

20. mars arrangeres Riksantikvarens årlige sektoravgiftsseminar. Også i år vil prosjekter som pågår og som skal startes opp presenteres. Utveksling av erfaringer og ideer mellom deltagerne, er en viktig del av seminaret.

Seminaret avholdes i Riksantikvarens lokaler i Dronningens gate 13 i Oslo, og er forbeholdt inviterte deltagere. Det vil også bli mulighet for alle som ønsker det, å være med på Teams.

Program

Mer informasjon
Vil du vite mer om sektoravgift og sektoravgiftsprosjekter, kan vi anbefale Riksantikvartimen om arkeologiske undersøkelser i vassdrag  og de to Faglige programmene Riksantikvaren har utgitt, skrevet av henholdsvis Svein Indrelid for Sør-Norge Arkeologiske undersøkelser i vassdrag : faglig program for Sør-Norge (nb.no)  og Lisbeth Skogstrand for Midt- og Nord-Norge Ny bok om arkeologiske undersøkelser i vassdrag – Riksantikvaren

Kontaktpersoner
Kristine Johansen e-post kj@ra.no og Jostein Gundersen e-post jog@ra.no

Fastsatt

ons 20
Kl 09:00 mars
2024
ons 20
Kl 16:00 mars
2024