Seminar for og om regionale rådgivingstjenester

Maihaugen Foto: Anne Blikken, Riksantikvaren

Stiftelsen Lillehammer museum, Norsk håndverksinstitutt og Riksantikvaren inviterer til seminar for og om regionale rådgivningstjenester på Maihaugen, Lillehammer.

Regionale rådgivningstjenester er en samlebetegnelse for ulike rådgivningstjenester knyttet til kulturmiljø, rettet mot eiere, handverkere og kommuner. Som eksempel bygningsvernsentre og fartøyvernsentre.

En del av seminaret vil være en dialogkonferanse i regi av Agenda Kaupang, hvor de vil dele sine erfaringer fra arbeidet med kartlegging av regionale rådgivningstjenester – organisering, finansiering og tilbud.

Påmeldingen er nå stengt, ta gjerne kontakt med oss på arrangement@ra.no hvis du har spørsmål.

Foreløpig program 7. november

1200-1300          Lunsj
1300-1315          Lillehammer Museums direktør, Audun Eckhoff ønsker velkommen til Maihaugen
1315-1345          Riksantikvarens arbeid med regionale rådgivningstjenester
1345-1415          Leder ved Norsk håndverksinstitutt, Eivind Falk: «Om mange års arbeid innen handverk og nettverk. Nettverkene som grunnlag for erfaringsutveksling og kunnskapsbygging.»
1415-1445          Pause
1445-1715          Agenda Kaupang – regionale rådgivningstjenester

Middag

Foreløpig program 8. november

0830-0900         Kaffe
0900-0920         Riksantikvarens handverksstrategi
0920-0950         Nærmere info følger
0950-1020         Hardanger- og Voss museum «Erfaringer fra etablering av et bygningsvernsenter og en læringsarena i Hardanger og Voss museum.»
1020-1040         Pause
1040-1110         Bygningsvernsenteret på Røros – «Er det attraktivt for et museum å være arena for et bygningsvernsenter? Samlingsforvaltning som kilde til kunnskap og kompetanse.»
1110-1140         Nærmere info følger
1140-1200        Oppsummering og avslutning

Lunsj

Fastsatt

man 7
Kl 12:00 november
2022
tir 8
Kl 12:00 november
2022