Fagseminar

Seminar om tekniske og industrielle kulturmiljøer

Haldenkanalen, Brekke sluser Foto: Anke Loska, Riksantikvaren

Riksantikvaren arrangerer «TIK-seminar» i Oslo, oktober 2021. Temaet for seminaret er «Handverkskompetanse og kompetansemiljøer for tekniske og industrielle kulturmiljøer».

I Stortingsmelding nr. 16 (2019 – 2020) «Nye mål i miljøpolitikken. Engasjement, bærekraft og mangfold»  blir de 15 anleggene i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner trukket frem som besittere av viktig handverkskompetanse som må sikres og deles. Gjennom erfaringsutveksling fra etablerte kompetansemiljøer ønsker vi å se nærmere på hvordan kompetansen ved de 15 anleggene kan bli sikret og delt med andre relevante kompetansemiljøer og bidra i den regionale forvaltningen av tekniske og industrielle kulturmiljøer. Vi ønsker også å bidra til kompetansehevning blant håndverkere gjennom et eget program på dag 2.

Til seminaret inviteres alle anleggene i bevaringsprogrammet, fylkeskommunene, øvrige samarbeidspartnere og interessenter. Hensikten med seminaret er å styrke kompetansen innenfor fagfeltet tekniske og industrielle kulturminner.

Program finner du her. Påmeldingsfristen har nå gått ut, ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. E-post: arrangement@ra.no

Fastsatt

tir 26
Kl 10:30 oktober
2021
ons 27
Kl 13:00 oktober
2021