SKE-forum 2021

Akershus festning, borggården Foto: Forsvarsbygg

Riksantikvaren har gleden av å invitere til det årlige SKE-forumet den 30. september 2021. Forumet vil bli holdt som et webinar i Teams.

Forumet har vært et viktig møtepunkt for eiere og forvaltere av statlig kulturhistorisk eiendom og det regionale forvaltningsnivå. Årets samling skal bidra til å sikre og styrke det gode samarbeidet, kontaktnettet og kompetanseoverføring. Til seminaret inviteres alle statlige sektorer, fylkeskommunene, øvrige samarbeidspartnere og interessenter.

Forumet vil i år ha tema som; 15 år med kongelig resolusjon, erfaringer fra oppgaveoverføringen, og eksempler fra pågående eller nylig ferdigstilte prosjekter. Program: SKE Forum 30. september

Forumet vil bli holdt som et webinar i Teams Live Event. For å delta på webinaret går du inn her på torsdag, rett før klokken 09:00: Klikk her for å delta på SKE-forum

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta, del gjerne invitasjonen.

For spørsmål ber vi om at dere bruker følgende epostadresse ske@ra.no

Påmelding:

Fastsatt

tor 30
Kl 09:00 september
2021
tor 30
Kl 14:00 september
2021